Хэрэгжүүлж буй төслүүд
Гааль, Татвар, Санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв УҮГ нь гааль, татвар, санхүүгийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн системийн хяналт, программ хангамжийн хөгжүүлэлтийг хариуцах замаар төсвийн орлого бүрдүүлэлт, татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх, төсвийн зарлагын хяналтыг сайжруулах, экспорт, импортын үйл ажиллагааг автоматжуулах, төрийн бусад байгууллагуудын үйл ажиллагаанд мэдээлэл технологийн дэмжлэг үзүүлэх зэрэг төрийн цахим шилжилтэд өргөн цар хүрээтэй ажлыг хэрэгжүүлж байна.
ITC GOV
No data
ITC GOV
Санхүүгийн салбарын мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх, цахим засаглалыг бэхжүүлэх манлайлагч байгууллага болно.
Гааль, Татвар, Санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв Улсын үйлдвэрийн газар
ISO/IEC 27001:2013