ITC GOV
Preview
Гадаад жуулчинд НӨАТ-ын буцаан олголт олголт олгох боломжтой боллоо.
2024-06-10

Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан 2023-2025 онд хэрэгжүүлэх “Монголд зочлох жил”-ийн хүрээнд мөн Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд “Гадаад улсаас Монгол Улсад 90 хоног хүртэлх хугацаагаар суралцах, ажил хөдөлмөр эрхлэхээс бусад зорилгоор аялж байгаа гадаадын иргэний хувийн хэрэгцээнд зориулж худалдан авсан бараанд төлсөн нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг 100 хувь буцаан олгоно.” уг хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 445 дугаар тогтоолын дагуу татвар төлөгчид борлуулсан бараа бүтээгдэхүүндээ “TAX FREE” буцаан олголт олгох үйл ажиллагааг цаасгүй, цахим технологиор шийдэх системийн хөгжүүлэлтийг олон улсын жишигт нийцүүлэн холбогдох системүүд дээр хийж 2024 оны 1 дүгээр сарын 01-ээс амжилттай нэвтрүүлснээр Монгол Улс нь “Tax Refund” буцаан олголтыг олгодог 64 дэх улс болж байна.

Гадаадын жуулчдад банкны үйлчилгээг хүртээмжтэй үзүүлэх тэр дундаа валют арилжаа хийх, НӨАТ-ын буцаалтыг хүндрэл, чирэгдэлгүй олгох зорилгоор Төрийн банк Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын хилийн хяналтын чөлөөт бүсэд “Шинэ нисэх касс”-ын салбар төвөө 2024 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдөр нээж жуулчдад зориулсан НӨАТ-ын буцаан олголтыг бэлнээр олгох “Tax Refund” үйлчилгээг нэвтрүүлэхийн зэрэгцээ дотоодын анхны долларын ATM-ээр тус салбар дээр үйлчилж эхэлсэн байна. Нээлтийн үйл ажиллагаанд Төрийн банк, Татварын ерөнхий газар, Гааль, татвар, санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв улсын үйлдвэрийн газрын удирдлагууд оролцлоо.

Гадаад жуулчинд НӨАТ-ын буцаан олголт олголт олгох боломжтой боллоо.
ITC GOV

Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан 2023-2025 онд хэрэгжүүлэх “Монголд зочлох жил”-ийн хүрээнд мөн Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд “Гадаад улсаас Монгол Улсад 90 хоног хүртэлх хугацаагаар суралцах, ажил хөдөлмөр эрхлэхээс бусад зорилгоор аялж байгаа гадаадын иргэний хувийн хэрэгцээнд зориулж худалдан авсан бараанд төлсөн нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг 100 хувь буцаан олгоно.” уг хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 445 дугаар тогтоолын дагуу татвар төлөгчид борлуулсан бараа бүтээгдэхүүндээ “TAX FREE” буцаан олголт олгох үйл ажиллагааг цаасгүй, цахим технологиор шийдэх системийн хөгжүүлэлтийг олон улсын жишигт нийцүүлэн холбогдох системүүд дээр хийж 2024 оны 1 дүгээр сарын 01-ээс амжилттай нэвтрүүлснээр Монгол Улс нь “Tax Refund” буцаан олголтыг олгодог 64 дэх улс болж байна.

Гадаадын жуулчдад банкны үйлчилгээг хүртээмжтэй үзүүлэх тэр дундаа валют арилжаа хийх, НӨАТ-ын буцаалтыг хүндрэл, чирэгдэлгүй олгох зорилгоор Төрийн банк Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын хилийн хяналтын чөлөөт бүсэд “Шинэ нисэх касс”-ын салбар төвөө 2024 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдөр нээж жуулчдад зориулсан НӨАТ-ын буцаан олголтыг бэлнээр олгох “Tax Refund” үйлчилгээг нэвтрүүлэхийн зэрэгцээ дотоодын анхны долларын ATM-ээр тус салбар дээр үйлчилж эхэлсэн байна. Нээлтийн үйл ажиллагаанд Төрийн банк, Татварын ерөнхий газар, Гааль, татвар, санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв улсын үйлдвэрийн газрын удирдлагууд оролцлоо.

...
ITC GOV
Санхүүгийн салбарын мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх, цахим засаглалыг бэхжүүлэх манлайлагч байгууллага болно.
Гааль, Татвар, Санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв Улсын үйлдвэрийн газар
ISO/IEC 27001:2013